• Speed Test
  • Zamów
  • Panel klienta

Płatności

Płatności

Prosimy o dokonywanie płatności na numer rachunku :


PKO BP I/O w Jarosławiu
33 1020 4287 0000 2102 0063 1234


Prosimy o podawanie w tytule przelewu miesiąca, za który dokonywana jest płatność oraz Nazwisko i Imię Abonenta.